DIFFERENCES BETWEN DO AND MAKE

make_and_do_image

(Do ve make, en çok karıştırılan fiillerdendir. Her iki fiil de “yapmak” anlamına gelir ancak bazı farklar vardır. Benzer şekilde, Türkçe’de “yapmak, etmek” fiileri aynı manaya gelmelerine rağmen farklı kullanımlara sahiptir. Örneğin “şikayet etmek” fiilini, “şikayet yapmak” şeklinde kullanamayız.)

‘Do’ for Activities 

(Do fiilini, günlük eylemlerimizi ve yaptıklarımızı ifade etmek için kullanırız. Ancak bu tür aktiviteler önceden var olan fiziksel bir nesne üzerinde yaptığımız değişiklikleri ya da eylemleri kapsar.)
do homework
do housework
do the ironing
do the dishes
do a job 

Important Expressions with ‘Do’ 

(İngilizce’de “do” fiilinin yer aldığı standart kalıplar vardır.)
do one’s best
do good
do harm
do a favour
do business 

‘Make’ for Constructing, Building, Creating 

(“Make” fiili, eylemimiz sonucunda yeni bir fiziksel nesne veya oluş meydana gelecekse kullanırız. Örneğin “kek yapmak” “yemek yapmak” gibi..)
make food
make a cup of tea / coffee
make a mess 

Important Expressions with ‘Make’ 

(“Make” fiilinin kullanıldığı belli başlı standart kalıplar aşağıda verilmiştir.)
make plans
make an exception
make arrangements
make a telephone call
make a decision
make a mistake
make noise
make money
make an excuse
make an effort

Advertisements

THE SIMPLE FUTURE TENSE


ethnofuturism-blog
A. USE
1. The Simple Future tense is used to express actions which will take place in the future.
Gelcek zaman bu tense ile ifade edilir.
I will go to school tomorrow.
2. The Simple Future is used to express an intention or decision made at the moment of speaking.
Konuşma anında yapılmasına karar verilen eylemleri ifade etmek için kullanılır.
It’s very hot in here. I’ll open the window.
I have a headache. I’ll take an aspirine.
3. The Simple Future can be used to make a prediction.
Beklentileri ifade ederken ve tahminde bulunurken Simple Future kullanılır.
I think it will be cool and rainy tomorrow.
I believe they will turn back in the evening.
B. STRUCTURE
Positive Structure:

I
You
He
She will work.
It
We
They
Negative Structure:
I
You
He
She will not work.
It won’t
We
They
Question structure:

 

I
You
Will He
Won’t She work?
It
We
They

THE SIMPLE PAST TENSE – GEÇMİŞ ZAMAN

past times_0

A. USE

1. The Simple Past tense is used to talk about completed actions in the past: Simple Past, geçmişte belirli bir zamanda yapılmış eylemleri ifade etmek için kullanılır. “Yesterday, last night, two weeks ago, in 2002” gibi zarflar kullanılabilir.
I graduated from the university in 2003.
He came from Berlin last night.2. The Simple Past is used to describe situations which existed for a period of time in the past.Geçmişte belirli bir süre içerisinde devam etmiş olayları, eylemleri anlatmak için kullanılır.
Millions of years ago, dinosaurs inhabited the earth.
They talked to each other during the lesson.
He lived in England for a long time.

3. It is also used to talk about habits in the past: Geçmişteki alışkanlıkları ifade etmek için yine Simple Past kullanılır.

I always wore a khaki cap in the summer.

He never drank tea.
They generally read several novels in the winter.

4. It is used to talk about events that happened one after the other: Hikaye anlatırken olayları ard arda sıraladığımızda kullanırız.
He jumped out of bed, ran into the bathroom and slammed the door.

B. STRUCTURE

Positive Structure:

I
You
He
She worked
It
We
They
Note: Use second form of Irregular verbs in positive structure of the Past Simple Tense..
(Geçmiş zaman olumlu cümlelerde, düzensiz fiillerin 2. hali kullanılır.)

 

Negative Structure:
I
You
He
She didn’t work
It
We
They
Question structure:

 

I
You
Did He
Didn’t She work?
It
We
They

THE SIMPLE PRESENT TENSE – GENİŞ ZAMAN

past-present-future

A. USE
1. The simple present is used to describe a present situation.Simple Present, içinde bulunulan anı ifade etmek için kullanılabilir.
work in Istanbul. (I work now and will work for the future). 
He is a hardworking student.
2. The simple present is used to indicate habitual actions or events that regularly happens.Simple present ile alışkanlıklar ve her gün yapılan işler ifade edilebilir. Bu tür cümlelerde genellikle sıklık zarfları (always, usually, generally etc) kullanılır.
She often goes to work late.
The child usually drink milk before going to bed.
3. The simple present is used to express general truths such as scientific fact.Bilimsel gerçekleri ve doğruluğu kanıtlanmış genellemeleri bu tense ile ifade ederiz.
Water freezes at 0 C. (A scientific fact)
Water boils at 100 C.
4. The simple present is also used in expressions like “I think, I know, I see, etc.”Ayrıca, “I think, I believe” (sanırım, inanıyorum ki) gibi ifadeler geniş zamanda kullanılabilir.
think you are a hardworking student. I know you’re right.
5. The simple present can also be used to talk about the future..Gelecekle ilgili veya gelecekte yapılması planlanmış durumlarda kullanılabilir veya gelecekle bağlantılı cümlelerde geniş zaman kullanabiliriz.
You’ll succeed if you study harder.
I’ll visit Topkapi Palace if I go to Istanbul.
The bus leaves at seven o’clock.
have an important examination tomorrow.
 
6. The simple present tense is also used with certain verbs (like, taste, believe, sound, feel, hear, remember, weigh, smell, etc)Şimdiki zamanda kullanılmayan “Non-Progressive Verbs” dediğimiz fiiller vardır. Bu fiiller, geniş zaman ile kullanılabilir. “Like, taste, believe, sound, feel, hear, remember, weigh, smell, love, look, seem, appear, mind, expect, suppose, realize, forget, want, dislike, prefer” gibi fiiller şimdiki zamanda kullanılmayan ancak geniş zamanda kullanılabilen Non-Progressive Fiillerdir.
 
I don’t believe you.
She doesn’t love me.
B. STRUCTURE
Positive Structure:
I work in a great factory
You work
He works
She works
It works
We work
They work

Negative Structure:
I don’t in a great factory.
You don’t
He doesn’t
She doesn’t work
It doesn’t
We don’t
They don’t

Question structure:
Do I in a great factory?
Do You
Does He
Does She work
Does It
Do We
Do They
TO BE IN SIMPLE PRESENT TENSE
I am   a teacher
You are a student
He is a boy
She is a girl
It is a dog
We are students
They are people

İngilizce’de 13 Zaman – 13 TENSES IN ENGLISH

Merhaba arkadaşlar, aşağıdaki tabloda İngilizce’de kullanılan 13 zamanın örnekleri ve kullanımlarının kısa özetleri var. Dil öğreniminde zamanları öğrenmek çok önemlidir. İlerleyen günlerde temel zamanlarla alakalı yazılar yazacağım, umarım sizler için faydalı olur.

Continue reading