THE SIMPLE FUTURE TENSE


ethnofuturism-blog
A. USE
1. The Simple Future tense is used to express actions which will take place in the future.
Gelcek zaman bu tense ile ifade edilir.
I will go to school tomorrow.
2. The Simple Future is used to express an intention or decision made at the moment of speaking.
Konuşma anında yapılmasına karar verilen eylemleri ifade etmek için kullanılır.
It’s very hot in here. I’ll open the window.
I have a headache. I’ll take an aspirine.
3. The Simple Future can be used to make a prediction.
Beklentileri ifade ederken ve tahminde bulunurken Simple Future kullanılır.
I think it will be cool and rainy tomorrow.
I believe they will turn back in the evening.
B. STRUCTURE
Positive Structure:

I
You
He
She will work.
It
We
They
Negative Structure:
I
You
He
She will not work.
It won’t
We
They
Question structure:

 

I
You
Will He
Won’t She work?
It
We
They
Advertisements

THE SIMPLE PAST TENSE – GEÇMİŞ ZAMAN

past times_0

A. USE

1. The Simple Past tense is used to talk about completed actions in the past: Simple Past, geçmişte belirli bir zamanda yapılmış eylemleri ifade etmek için kullanılır. “Yesterday, last night, two weeks ago, in 2002” gibi zarflar kullanılabilir.
I graduated from the university in 2003.
He came from Berlin last night.2. The Simple Past is used to describe situations which existed for a period of time in the past.Geçmişte belirli bir süre içerisinde devam etmiş olayları, eylemleri anlatmak için kullanılır.
Millions of years ago, dinosaurs inhabited the earth.
They talked to each other during the lesson.
He lived in England for a long time.

3. It is also used to talk about habits in the past: Geçmişteki alışkanlıkları ifade etmek için yine Simple Past kullanılır.

I always wore a khaki cap in the summer.

He never drank tea.
They generally read several novels in the winter.

4. It is used to talk about events that happened one after the other: Hikaye anlatırken olayları ard arda sıraladığımızda kullanırız.
He jumped out of bed, ran into the bathroom and slammed the door.

B. STRUCTURE

Positive Structure:

I
You
He
She worked
It
We
They
Note: Use second form of Irregular verbs in positive structure of the Past Simple Tense..
(Geçmiş zaman olumlu cümlelerde, düzensiz fiillerin 2. hali kullanılır.)

 

Negative Structure:
I
You
He
She didn’t work
It
We
They
Question structure:

 

I
You
Did He
Didn’t She work?
It
We
They

İngilizce’de 13 Zaman – 13 TENSES IN ENGLISH

Merhaba arkadaşlar, aşağıdaki tabloda İngilizce’de kullanılan 13 zamanın örnekleri ve kullanımlarının kısa özetleri var. Dil öğreniminde zamanları öğrenmek çok önemlidir. İlerleyen günlerde temel zamanlarla alakalı yazılar yazacağım, umarım sizler için faydalı olur.

Continue reading